Kritéria chovnosti trofejové zvěře

Srnec obecný

Jelen evropský

Usnesení poradního sboru oblasti chovu:

  1. Nelovit jeleny špičáky, popř. členitější na prvním paroží
  2. Šetřit jeleny I. věkové třídy zejména blížící se k chovnosti
  3. Nelovit oboustranně korunové jeleny minimálně do konce II. věkové třídy


Daněk skvrnitý

Usnesení poradního sboru oblasti chovu:

  1. Nelovit daňky špičáky (ani "knoflíkáře") na prvním paroží
  2. Nelovit daňky s (oboustranně) mechanicky poškozeným (ulámaným) parožím