Aktuality

Členská schůze - sobota 11.5.2019 od 19:00 hod v Pivnici Běšiny (Zenit), od 15:00 hod brigáda na opravy posedů - sraz u skladu krmiva ! 

Brigáda - sobota 6.4.2019 od 8:00 hod nad Hořákovem - sběr kamene, stavba a opravy posedů

Cvičné střelby - sobota 20.4.2019 od 09:00 hod - střelnice Hlavňovice 

Předvýroční člen. schůze - pátek 22.2.2019 od 19:00 h v Eurocampu Běšiny, schůze výboru od 18:00 h 

Výroční členská schůze - pátek 15.3.2019 od 18:00 hod v restauraci Eurocampu Běšiny

Pozvánka v příloze: 

Návrh plánu činnosti OMS Klatovy 2019

Změna termínu naháňky - Naháňka, která se měla konat 01.12.2018 se přesouvá na 15.12.2018.

Plán společných loveckých akcí 2018

Střelby MS Strážov - sobota 22.09.2018 od 9:00 hod - střelnice Strážov

Členská schůze - sobota 01.09.2018 od 19:00 hod, výbor od 18:00 hod v Eurocampu Běšiny vč. občerstvení a piva v režii MS!! (viz. pozvánka)

Brigáda - sobota 28.07.2018 sraz v 8:00 hod u skladu krmiva (posedy, sečení apod.)

Členská schůze - sobota 12.5.2018 od 19:00 hod v Eurocampu Běšiny, trofeje s sebou!

Cvičné střelby (Hlavňovice) - sobota 28.4.2018 sraz v 8:30 hod na parkovišti u Eurocampu Běšiny

Pozvánka na okresní sněm ČMMJ v Klatovech - sobota 17.3.2018 v 9:00 hod

Do sekce "Ostatní dokumenty" vložena nová petice s podpisovým archem a Zpravodaj OMS. 

Předvýroční člen. schůze - pátek 23.2.2018 od 19:00 h v Eurocampu Běšiny, schůze výboru od 18:00 h

Výroční členská schůze - pátek 23.3.2018 od 18:00 hod v restauraci Eurocampu Běšiny

Schůze výboru - sobota 27.1.2018 od 18:00 hod v restauraci Eurocampu Běšiny

Plán společných mysliveckých akcí 2017

 • 7. října 2017 (sobota) - naskladnění krmiva ve 13:00 hod sraz u skladu krmiv, potom hon na kachny
 • 18. října 2017 (středa) - hon na kachny (tah) - sraz v 17:00 hod u lihovaru v Běšinech
 • 25. října 2017 (středa) - hon na kachny (tah) - sraz v 17:00 hod u lihovaru v Běšinech
 • 4. listopadu 2017 (sobota) - naháňka - sraz v 8:30 hod u koupaliště v Běšinech
 • 2. prosince 2017 (sobota) - naháňka - sraz v 8:30 hod u koupaliště v Běšinech
 • 16. prosince 2017 (sobota) - slavnostní poslední leč od 18:00 hod v Eurocampu Běšiny
 • 29. prosince 2017 (pátek) - naháňka (společná) - sraz v 8:30 hod u Hrabičkáře nad Kozím

Na naháňky 4.11. a 2.12.2017 je třeba zajistit účast hostů, na ostatní akce hosté po projednání.

Výdej krmiva ze skladu - každou první neděli v měsíci v 10:00 hod: 5.11., 3.12.2017, 7.1., 4.2. a 5.3.2018.


Pokyny k odběru vzorků z ulovených divočáků

Na základě mimořádných veterinárních opatření (MVO) jsou s platností od 10. 10. 2017 odebírány vzorky barvy (krve) s možností od všech ulovených divočáků. V uloveném divočáku tedy  ponechejte  trochu barvy nebo si předem vyzvedněte u mysliveckého hospodáře nebo prohlížitele zvěřiny uzavíratelnou zkumavku. Tato barvou naplněná zkumavka bude s potřebnými dokumenty obdrženými od mysliveckého hospodáře nebo prohlížitele zvěřiny předána veterinární správě (Klatovy nebo výkupna zvěřiny ing. Kopačky Petrovice).

Veterinární správa vyplatí zástřelné 1 000,- Kč  (na účet MS, podle provozního řádu je to příjem MS). Ulovený kus nám zůstane, tzn., že tímto není omezen systém čerpání přídělů zvěřiny z ulovených divočáků v MS Běšiny.

Vžitá povinnost odevzdání vzorků na svalovce – trichinelózu (bránice z obou stran + pírko (ocásek) + žádanka) se tímto nemění, vzorek barvy bude s tímto předán současně.

Zpracoval: Aleš Potužák, myslivecký hospodář - 13.10.2017

Změna MVO - Africký mor prasat na území ČR

Členská schůze - pátek 6.10.2017 od 19:00 hod v Eurocampu Běšiny, schůze výboru od 18:00 hod

Opatření ohledně Afrického moru prasat od Státní veterinární správy

Členská schůze - pátek 23.6.2017 od 20:00 hod v sokolovně v Běšinech, schůze výboru od 19:00 hod

Zájezd - MS Strážov pořádá dne 24.6.2017 zájezd na Národní myslivecké slavnosti na Ohradě.     Program v časopisu Myslivost, cena dopravy 100,- Kč/osoba.                                                                         Možnost přihlášení u Aleše Potužáka do pondělí 15.6.2017. 

Brigáda na sběr kamene - úterý 30.5.2017 sraz v 17:00 hod za Hořákovem

Cvičné střelby (Hlavňovice) - sobota 6.5.2017 sraz v 8:30 hod na parkovišti u Eurocampu Běšiny

Brigáda na sběr kamene - čtvrtek 6.4.2017 sraz v 17:00 hod u "čtyráku" u Borku

Členská schůze - pátek 14.4.2017 od 20:00 hod v Eurocampu Běšiny, schůze výboru od 19:00 hod

Pozvánka na besedu o monitoringu zvířat

Myslivecký spolek Strážov zve veřejnost na besedu o monitoringu zvířat prováděný NP Šumava na Strážovsku - telemetrie GPS obojky, záběry z fotopastí apod. Přednášku spojenou s promítáním povede Elisa Beloti, která provádí výzkum a sledování zejména rysů s určováním jednotlivých jedinců. Akce se koná v pátek 31. 3. 2017 od 18 hodin v hasičárně ve Vítni, vstupné bezplatné.

Pozvánka na okresní sněm ČMMJ - Klatovy - 25.3.2017

Předvýroční členská schůze - pátek 10.2.2017 od 19:00 hod v Eurocampu Běšiny, schůze výboru od 17:30 hod

Výroční schůze - pátek 10.3.2017 od 19:00 hod v restauraci Eurocampu Běšiny

Informace pro uživatele honiteb okresu Klatovy od KVS pro Plzeňský kraj ze dne 2.1.2017

Kontrola honitby Běšiny

Dne 29.11.2016 proběhla z 0ŽP MěÚ Klatovy zastoupeného p. Ing. Milanem Tůmou kontrola hospodaření v naší honitbě. Zápis z této kontroly k dispozici níže.. 

Plán společných lovů 2016:

 • 12. října 2016 (středa) - hon na kachny (tah) - sraz v 17:00 hod u lihovaru v Běšinech
 • 19. října 2016 (středa) - hon na kachny (tah) - sraz v 17:00 hod u lihovaru v Běšinech
 • 22. října 2016 (sobota) - naskladnění krmiva a potom hon na kachny (tah) popř. rákosí na divočáky a lišky - sraz ve 13:00 hod u skladu krmiv v Běšinech
 • 5. listopadu 2016 (sobota) - naháňka - sraz v 8:30 hod u koupaliště v Běšinech
 • 3. prosince 2016 (sobota) - naháňka - sraz v 8:30 hod u koupaliště v Běšinech
 • 17. prosince 2016 (sobota) - malá naháňka - sraz v 8:30 u koupaliště v Běšinech - poté od 18:00 hod slavnostní poslední leč v Eurocampu (uzavřená společnost)
 • 30. prosince 2016 (pátek) - společná naháňka s MS Strážov - sraz v 8:30 hod u Hrabičkáře nad Kozím

Na naháňky 5. listopadu a 3. prosince  je nutné zajistit účast hostů, na ostatní akce hosté po projednání.

Výdej krmiva:

Výdej krmiva ze skladu bude probíhat každou první neděli v měsíci v 10:00 hod.

- 6.11., 4.12. 2016, 1.1., 5.2. a 5.3. 2017.

Členská schůze - pátek 7.10.2016 od 20:00 hod v Eurocampu Běšiny, schůze výboru od 19:00 hod

Orientační plán a hlavní body jednání členských schůzí:

 • Únor: předvýroční členská schůze, roční finanční vyrovnání, kontrola mysl. dokladů jednotlivých členů, příprava výroční schůze
 • Březen: výroční členská schůze, vyhodnocení uplynulého mysliveckého roku v jednotlivých zprávách funkcionářů, plán činnosti na následující myslivecký rok, návrh plánu lovu zvěře
 • Květen: seznámení se schválenými plány lovu zvěře, rozdělovník lovu zvěře, zadání oprav a údržby mysliveckých zařízení
 • Říjen: plán společných loveckých akcí, poslední leč, zajištění přikrmování zvěře

Konkrétní termíny a program bude zveřejňován pozvánkou v souladu se stanovami MS. Podle možností budou členské schůze svolávány na druhý pátek v uvedených měsících. Před členskými schůzemi se většinou koná schůze výboru MS.