Popis hranic honitby Běšiny

Z osady Kněžice je hranicí asfaltová silnička k železničnímu přejezdu, hned za přejezdem se hranice lomí vpravo po nezpevněné cestě přes státní silnici až na Drnový potok. Z tohoto potoka přechází na pravostranný přítok, otevřený zmeliorovaný potůček až na silničku do Hubenova. Po této komunikaci přes Hubenov až na horizont nad Lipovkou, odtud vlevo po cestě ke Střeziměři. Na konci lesa se hranice na kraji pole lomí vpravo, po cestě lesními porosty na zpevněnou cestu směrem k bývalému vojenskému objektu. Po této zpevněné cestě, resp. po katastrálním příkopu při této cestě pokračuje po bývalé vojenské panelové cestě směrem k Tržku. V místě, kde končí po levé straně les, se hranice lomí vpravo po zatrubněném potůčku směrem k Podolí, v terénu je vidět pod betonovou cestou zarostlou skruž a jižním směrem vyústění potůčku u betonové zídky se zábradlím při vrbovém porostu. Dále pokračuje po potůčku do velké zatáčky silnice u Podolí, dále po silnici až za bývalý Podolský mlýn. Zde se hranice lomí vlevo po kraji lesa až na železnici. Po železniční trati jde hranice až k nádraží Nemilkov. Zde se hranice lomí vpravo k osadě zvané Berlín, po cestě z této osady směrem k Tvdrdoslavi až k železnici. Zde se hranice vrací kousek po železnici směrem k Úlohu a přechází po znatelných mezích, které jsou katastrální hranicí, za loukou za Divinou na cestu z Rajska do Tvrdoslavi. V místě za bývalou silážní jámou přímým směrem pokračuje po stromové mezi k Černému lesu, kde na kraji lesa obchází lesní palouček a napojuje se na kamennou zídku až na cestu z Tvrdoslavi na Zahrádeckou křižovatku. Odtud pokračuje po silnici směrem k Čachrovu a v místě, kde začíná les, se hranice napojuje na lesní cestu směrem k Pavlovu. Dále hranice pokračuje stále po této cestě přímým směrem přes zpevněnou odvozní cestu z Bruskova při rozhrání lesa a louky stále po uvedené cestě s mírným točením doleva pod vrchem Pavlov při obrázku ven z lesa, při bývalých lavičkách, stále po cestě až do Čachrova. U zemědělských objektů se hranice napojuje na státní silnici, po ní až k horní odbočce do Hořákova. Zde hranice přechází na cestu do Hořákova a hned se lomí vlevo po cestě směrem k Brtí až na okraj lesa Brtská Sklalice. Tady se hranice lomí vpravo po kamenné zídce při okraji lesa a dále v přímém směru po mezi až na okraj lesa Macov. Zde se napojuje na zpevněnou lesní cestu při vysílači až ven z lesa nad Kozí. V místě, kde po levé straně končí les, jde hranice mírně vlevo na meliorační skruž před zarostlou mezí, dále stále po této mezi , která se lomí vlevo k Javoříčku. Zde se napojuje na kamennou zídku při okraji lesa Kuzovská Skalice při straně k Javoříčku a dále po západní straně zalesněného pozemku až k objektu vodárny. Zde přechází na potok od Javoříčka a za sadem se lomí vpravo po zemědělské ohradě na pahorek ke Žďáru. V místě, kde z pahorku vybíhá kamenná mez, pokračuje hranice severozápadním směrem na želený sloup u silnice k Lukavici. Zde přechází na tuto silnici a napojuje se vpravo na mez v zemědělských pozemcích a dále na zarostlou mez, odkud přechází na cestu z Lukavice do Kněžic. Zde se hranice lomí vpravo a pokračuje po této cestě až do osady Kněžice.